Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 10 januari 2019
Met dit Nieuwsbericht informeren wij u over een concept wetsvoorstel dat van belang is voor stichtingen, verenigingen en personen die donaties doen aan stichtingen.
Op 21 december 2018 heeft de Minister van Rechtsbescherming het concept wetsvoorstel "transparantie maatschappelijke organisaties" ter consultatie aangeboden. Het concept wetsvoorstel beoogt maatschappelijke organisaties zoals stichtingen en verenigingen te verplichten om jaarlijks een overzicht op te stellen van alle donaties die zij hebben ontvangen met een waarde van EUR 15.000 of meer, waarbij tevens de naam en de woonplaats van de donateurs moeten worden vermeld. Het donatieoverzicht zal openbaar moeten worden gemaakt via de website van de maatschappelijke organisatie of het handelsregister. Daarnaast wil men stichtingen die niet onder het jaarrekeningenrecht vallen, verplichten om hun balans en staat van baten en lasten via het handelsregister openbaar te maken. Het niet voldoen aan de openbaarmakingsverplichtingen zal volgens het concept wetsvoorstel een economisch delict zijn.
 
Vooralsnog is alleen sprake van een concept wetsvoorstel en is niet zeker of, en zo ja, per wanneer het voorstel als wet wordt aangenomen. Wij houden u van relevante ontwikkelingen op de hoogte.  
 
Mocht u nog vragen hebben over het concept wetsvoorstel, dan lichten wij graag nader toe.
***

Over Arcagna

Arcagna is een onafhankelijk nichekantoor dat zich exclusief richt op de geïntegreerde fiscale en juridische advisering van vermogende particulieren en ondernemers (private clients). Cliënten zijn doorgaans succesvolle ondernemers die, naast rust op het familiale en fiscale vlak, zeer geïnteresseerd zijn in het behoud van hun privacy. 
Meer informatie

Disclaimer

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Arcagna B.V. kan geen aansprakelijkheid nemen voor onvolledigheden/onjuistheden, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave.
 
Arcagna Amsterdam
Museumplein 5E & F
1071 DJ Amsterdam
T: +31 (0)20 305 0850
E: info@arcagna.com
Arcagna Rotterdam
Wilhelminaplein 1-40
3072 DE Rotterdam
T: +31 (0)10 313 4776
E: info@arcagna.com
Copyright © 2019 Arcagna, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van Arcagna bent.