Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 6 maart 2019
Op 4 maart 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën het concept wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ gepubliceerd. Dit voorstel ontmoedigt het lenen bij de eigen vennootschap en zou moeten ingaan per 1 januari 2022. Met dit nieuwsbericht informeren wij u op hoofdlijnen over dit concept wetsvoorstel.
- Bovenmatige schulden die een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft aan entiteiten waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden (Entiteit), worden belast in Box 2 van de inkomstenbelasting. Schulden zijn bovenmatig indien deze, gezamenlijk bezien vanuit de DGA, meer bedragen dan € 500.000.
 • Voor het bedrag van deze bovenmatige schulden, dus het meerdere boven € 500.000, wordt een fictieve dividenduitkering geconstateerd die belast is tegen het Box 2 tarief. 
 • De maatregel zou moeten ingaan per 1 januari 2022. De peildatum om te bezien of het totaal aan schulden hoger is dan € 500.000 is op 31 december van ieder jaar. Het eerste toetsingsmoment is zodoende 31 december 2022.
 • Eigenwoningschulden die kwalificeren voor Box 1 vallen buiten het wetsvoorstel. Eigenwoningleningen verstrekt op of na 1 januari 2022 vallen alleen buiten het wetsvoorstel indien een recht van hypotheek is gevestigd ten gunste van de Entiteit.
 • De DGA en zijn/haar fiscale partner voor de inkomstenbelasting worden samengeteld voor de beoordeling of meer dan € 500.000 is geleend. Hierdoor wordt voorkomen dat de DGA en zijn/haar partner ieder ten minste € 500.000 kunnen lenen zonder dat sprake is van een bovenmatige schuld.
 • Bovenmatige schulden van met de DGA verbonden personen, zijnde bloed- en aanverwanten in de rechte lijn (zoals kinderen), worden als hoofdregel toegerekend aan de DGA. Onduidelijk is of de verbonden personen ieder zelfstandig maximaal € 500.000 kunnen lenen voordat sprake is van een bovenmatige schuld die aan de DGA moet worden toegerekend of dat de DGA en de verbonden personen samen maximaal € 500.000 kunnen lenen.
 • Een lening die niet direct door de DGA van de Entiteit is geleend, maar feitelijk hiermee samenhangt, wordt meegenomen in de bepaling of meer dan € 500.000 is geleend. Als voorbeelden worden genoemd:
  • lening verstrekt door de Entiteit aan derden, waarna deze derden het bedrag doorlenen aan de DGA;
  • lening verstrekt door derden, waarbij de Entiteit van de DGA garant staat en de derden deze lening niet zouden hebben verstrekt zonder garantstelling van de Entiteit.
 • Een vordering van de DGA op de Entiteit kan niet worden gesaldeerd met schulden van de DGA aan de Entiteit.
 • Als een DGA is geëmigreerd en na emigratie een bovenmatige schuld ontstaat, wordt het uitstel van betaling voor de conserverende aanslag gedeeltelijk ingetrokken.
 • De voorgestelde maatregel heeft alleen gevolgen voor Box 2. Dit betekent dat de maatregel niet doorwerkt naar Box 1, Box 3, de dividendbelasting en de vennootschapsbelasting.
 • Over Arcagna

  Arcagna is een onafhankelijk nichekantoor dat zich exclusief richt op de geïntegreerde fiscale en juridische advisering van vermogende particulieren en ondernemers (private clients). Cliënten zijn doorgaans succesvolle ondernemers die, naast rust op het familiale en fiscale vlak, zeer geïnteresseerd zijn in het behoud van hun privacy. 
  Meer informatie

  Disclaimer

  Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Arcagna B.V. kan geen aansprakelijkheid nemen voor onvolledigheden/onjuistheden, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave.
   
  Arcagna Amsterdam
  Museumplein 5E & F
  1071 DJ Amsterdam
  T: +31 (0)20 305 0850
  E: info@arcagna.com
  Arcagna Rotterdam
  Wilhelminaplein 1-40
  3072 DE Rotterdam
  T: +31 (0)10 313 4776
  E: info@arcagna.com
  Copyright © 2019 Arcagna, All rights reserved.
  U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van Arcagna bent.