Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
NIEUWSBRIEF 5 januari 2018
Op 15 december 2017 hebben de Europese Commissie, de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement overeenstemming bereikt over wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn strekt onder meer tot implementatie van het UBO-register.
 
Met dit nieuwsbericht informeren wij u op hoofdlijnen over de belangrijkste voorgestelde wijzigingen.
In de vierde anti-witwasrichtlijn (“4 AMLD”) van 20 mei 2015 is de invoering van een UBO-register voorgeschreven. Het Nederlandse wetsvoorstel dat strekt tot invoering van het UBO-register wordt begin dit jaar verwacht. Begin 2016 is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat 4 AMLD verder diende te worden aangescherpt. Dit heeft geleid tot een voorstel tot wijziging dat op 5 juli 2016 is gepubliceerd. Het tripartite overleg tussen de Europese Commissie, de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement heeft geleid tot het op 19 december jongstleden gepubliceerde voorstel tot wijziging van 4 AMLD. De verwachting is dat dit voorstel op korte termijn wordt aangenomen, hetgeen zal leiden tot de vijfde anti‑witwasrichtlijn (“5 AMLD”).
 
1. Geen verlaging UBO-grens
Eerder werd voorgesteld om de grens voor kwalificatie als UBO te verlagen van meer dan 25% naar meer dan 10% voor bepaalde passieve entiteiten. Dit voorstel is vervallen in de thans voorgestelde tekst, zodat een belang van meer dan 25% leidt tot kwalificatie als UBO.
 
2. Openbaarheid
Het UBO-register wordt openbaar toegankelijk. Informatie over UBO’s van trusts en vergelijkbare juridische entiteiten dient op basis van het voorstel uitsluitend toegankelijk te worden voor personen met een legitiem belang.

3. Koppeling UBO-registers
De afzonderlijke nationale UBO-registers van de lidstaten zullen aan elkaar worden gekoppeld.
 
4. Voorwaarden afscherming bepaald door lidstaten
Een verzoek tot afscherming blijft mogelijk indien sprake is van een veiligheidsrisico of risico op bijvoorbeeld fraude. De voorwaarden hiervoor dienen door de afzonderlijke lidstaten te worden bepaald. Per specifiek geval dient door de lidstaat te worden getoetst of UBO-informatie voor afscherming in aanmerking komt.
 
5. Trusts en vergelijkbare juridische entiteiten
Het voorstel tot wijziging leidt ertoe dat de identiteit van de bij trusts en vergelijkbare juridische entiteiten betrokken personen zal worden opgenomen in een centraal register. Het gaat dan om de volgende personen:
  1. de settlor;
  2. de trustee;
  3. de protector, indien aanwezig;
  4. de gerechtigden;
  5. enig ander persoon die uiteindelijke controle uitoefent over de trust of vergelijkbare juridische entiteit.
Deze meldingsplicht geldt voor trusts en vergelijkbare juridische entiteiten die zijn opgericht naar het recht van een EU-lidstaat, maar ook indien deze feitelijk zijn gevestigd in een EU-lidstaat. Ook het verkrijgen van vastgoed in een EU-lidstaat leidt ertoe dat gegevens van voornoemde betrokken personen in het register moeten worden opgenomen.
 
6. Inwerkingtreding
Verwacht wordt dat 5 AMLD medio 2018 zal worden gepubliceerd. De nationale UBO-registers dienen in dat  geval eind 2019 openbaar te zijn. Informatie ten aanzien van trusts en vergelijkbare juridische entiteiten dient begin 2020 in de registers beschikbaar te zijn. De koppeling van de afzonderlijke nationale UBO-registers vindt naar verwachting begin 2021 plaats.   

***

 
Disclaimer

Ondanks alle zorg die aan deze uitgave is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Arcagna B.V. kan geen aansprakelijkheid nemen voor onvolledigheden/onjuistheden, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave.

 

Over Arcagna

Arcagna is een onafhankelijk nichekantoor dat zich exclusief richt op de geïntegreerde fiscale en juridische advisering van vermogende particulieren en ondernemers (private clients). Cliënten zijn doorgaans succesvolle ondernemers die, naast rust op het familiale en fiscale vlak, zeer geïnteresseerd zijn in het behoud van hun privacy. 
Meer informatie
Arcagna Amsterdam
Museumplein 5E & F
1071 DJ Amsterdam
T: +31 (0)20 305 0850
E: info@arcagna.com
Arcagna Rotterdam
Wilhelminaplein 1-40
3072 DE Rotterdam
T: +31 (0)10 313 4776
E: info@arcagna.com
Copyright © 2017 Arcagna, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van Arcagna bent.